top of page

Sprint Swimming Academy สอนว่ายน้ำแบบไหนบ้าง

Sprint Swimming Academy สอนว่ายน้ำแบบไหนบ้าง

โรงเรียนสอนว่ายน้ำ Baby Sprint Swim School รับจำกัดคลาสละ 6 คน 1. Baby Swim คุณสมบัติ: เริ่มต้นที่อายุ 6 เดือนถึงไม่เกิน 3 ขวบ ● ครั้งละ 30 นาที-เล่นและฝึกซ้อมต่อได้ไม่จำกัดเวลา 4 หรือ 8 ครั้งต่อเดือน

2. Learn to swim คุณสมบัติ: สูงเกิน 120 cm. ● ครั้งละ 50 นาที-เล่นและฝึกซ้อมต่อได้ไม่จำกัดเวลา 4 ครั้งต่อเดือน ---------------------------- สโมสรว่ายน้ำ Sprint Swimming Club 1. Beginner คุณสมบัติ: อายุไม่เกิน 3 ขวบ: ว่ายน้ำได้ 25 เมตร อายุไม่เกิน 4 ขวบ: ว่ายน้ำได้ 50 เมตร อายุไม่เกิน 5 ขวบ: ว่ายฟรีสไตล์ได้ 50 เมตรและว่ายกรรเชียงได้ 25 เมตร ● เสาร์ + อาทิตย์ ครั้งละ 1 ชม. 8+ ครั้งต่อเดือน ● จันทร์ถึงศุกร์ ครั้งละ 1 ชม. 20+ ครั้งต่อเดือน

2. นักกีฬา คุณสมบัติ: อายุไม่เกิน 6 ขวบ: ว่ายท่ามาตรฐานได้ 4 ท่า ท่าละ 50 เมตร รวมถึงเดี่ยวผสม 100 เมตร ● จันทร์ถึงเสาร์ 24+ หรือ 40+ ครั้งต่อเดือน (รวมซ้อมเช้า) อายุเกิน 8 ขวบถึง 13 ปี ต้องส่งผลงานเพื่อพิจารณาร่วมทีม

3. Open water คุณสมบัติ: ไม่จำกัดอายุ สามารถว่ายฟรีสไตล์ทางไกลได้ 1,000 เมตรต่อเนื่อง ● ช่วงเช้าวันจันทร์ อังคาร พฤหัส ศุกร์ 16+ ครั้งต่อเดือน

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page