top of page

ครอบครัว Sprint Swimming Academy

เล็กมีครอบครัวอยู่ทั้งหมด 3 ครอบครัว 1. ครอบครัวอินทพรอุดม: ครอบครัวที่เล็กถือกำเนิดมา 2. ครอบครัวระวี: ครอบครัวที่เล็กสร้างเอง สามีและลูก 3. ครอบครัวว่ายน้ำ: ครอบครัวที่อยู่กับเล็กในฐานะครู/ลูกศิษย์และเพื่อนร่วมงาน

วันนึงข้างหน้า เล็กอาจมีเวลาให้อย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป จนเล็กอาจสูญเสียครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งไป ถึงวันนั้นเล็กคงทนไม่ได้

วันนี้เล็กสร้างครอบครัวใหม่ขึ้นมา โดยรวมเอาทั้งครอบครัว 3 เข้าด้วยกัน และเล็กหวังว่า ทั้ง 3 ครอบครัว จะเดินทางไปด้วยกันอย่างมีความสุขจนกว่าจะนำฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปถึงฝั่ง

ครอบครัว Sprint Swimming Academy

ครอบครัวที่เล็กจะอยู่โดยถือสถานะเป็น 1. ลูกสาว ที่ต้องการทำให้พ่อแม่ภูมิใจ • อยากกตัญญูบ้าง 2. น้องสาว ที่ต้องการให้พี่ๆสละความฝันมาฝันร่วมกับน้อง • อยากดูแลพี่ๆบ้าง 3. แม่ ที่ต้องการให้สังคมที่ดีกับลูก • อยากให้ลูกรักกีฬา 4. ภรรยา ที่ต้องการให้สามีเข้าใจและใช้เวลาอยู่กับครอบครัว • อยากให้อยู่ด้วยกันตลอด 5. ครู ที่ต้องการให้มากกว่าแค่ทักษะในการว่ายน้ำ • อยากให้โตมามีงานทำแน่นอน 6. เพื่อนร่วมงาน ที่ต้องการให้อาชีพครูสอนว่ายน้ำ สามารถเลี้ยงครอบครัวของทุกคนได้ • อยากให้อยู่กันแบบมีความสุขและสำเร็จไปด้วยกัน

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page