ผลงานของเด็กๆ Baby Sprint

น้ององศา 2 ขวบ 3 เดือน

ฝึกมา 5 เดือน

น้องขวัญข้าว 3 ขวบ 4 เดือน

ฝึกมา 5 เดือน

น้องขวัญข้าว 3 ขวบ 8 เดือน

เตะขาผีเสื้อ

น้องนับหนึ่ง 2 ขวบ 6 เดือน

ฝึกมา 3 เดือน

น้องขวัญข้าว 3 ขวบ 6 เดือน

ว่ายฟรีสไตล์ 50 เมตร

น้องคริส 2 ขวบ 11 เดือน

ฝึกมา 5 เดือน

น้องขวัญข้าว 3 ขวบ 7 เดือน

เตะขากรรเชียง

น้องขวัญข้าว 3 ขวบ 9 เดือน

ว่ายกรรเชียง 50 เมตร

Sprint Swimming Academy
888 Moo 1 BangSiThong
BangKruai, Nonthaburi 11130
 Tel: 081-735-2007
  • Facebook Basic Square
  • LINE-flat-logo-720x340.png
  • Google+ Social Icon
  • Instagram

© 2015 by SPRINT SWIMMING ACADEMY