top of page

ผลงานของเด็กๆ Baby Sprint

น้ององศา 2 ขวบ 3 เดือน

ฝึกมา 5 เดือน

น้องขวัญข้าว 3 ขวบ 4 เดือน

ฝึกมา 5 เดือน

น้องขวัญข้าว 3 ขวบ 8 เดือน

เตะขาผีเสื้อ

น้องนับหนึ่ง 2 ขวบ 6 เดือน

ฝึกมา 3 เดือน

น้องขวัญข้าว 3 ขวบ 6 เดือน

ว่ายฟรีสไตล์ 50 เมตร

น้องคริส 2 ขวบ 11 เดือน

ฝึกมา 5 เดือน

น้องขวัญข้าว 3 ขวบ 7 เดือน

เตะขากรรเชียง

น้องขวัญข้าว 3 ขวบ 9 เดือน

ว่ายกรรเชียง 50 เมตร

bottom of page