top of page
Anchor 8

พัฒนาการทางน้ำของสปริ๊นท์

ฝึกว่ายน้ำจริงจังตอน 1 ขวบ 6 เดือน
ฝึกทักษะการเอาตัวรอดในน้ำแบบเต็มรูปแบบ

และทำด้วยตัวเอง 100%

สปริ๊นท์ 1 ขวบ 9 เดือน:

ว่ายน้ำกลับหาฝั่งได้

สปริ๊นท์ 1 ขวบ 10 เดือน:

โดดแท่น และปีนขอบสระเองได้

สปริ๊นท์ 2 ขวบ 2 เดือน:

นอนหงายด้วยตัวเองได้

สปริ๊นท์ 2 ขวบ 3 เดือน:

เก็บเหรียญน้ำตื้นได้

สปริ๊นท์ 2 ขวบ 4 เดือน:

เก็บของน้ำลึก 90 เซนได้ด้วยตัวเองและมีความชำนาญในการว่ายน้ำมากๆ

สปริ๊นท์ 2 ขวบ 4 เดือน: ว่ายทางไกล 12.5 เมตร
สปริ๊นท์ 2 ขวบ 5 เดือน: ว่ายทางไกล 25 เมตร

สปริ๊นท์ 2 ขวบ 7 เดือน:
ฝึกตีลังกาใต้น้ำ
แถมนอนหงายด้วยตัวเอง 100%

สปริ๊นท์ 2 ขวบ 7 เดือน:

ตีลังกาใต้น้ำ

สปริ๊นท์ 2 ขวบ 7 เดือน: 
ดำน้ำลึก 160 cm. ด้วยตัวเอง

สปริ๊นท์: 2 ขวบ 8 เดือน:
เตะขากรรเชียง

สปริ๊นท์: 2 ขวบ 9 เดือน:
เตะขาผีเสื้อ

bottom of page